Thông Báo

Mở các lớp SAT, Scholastic Aptitude Test, và SSAT, Secondary School Admission Test

SAT, Scholastic Aptitude Test, và SSAT, Secondary School Admission Test

     

 Trung tâm Ngoại ngữ trường Đại học Đà Lạt  liên tục mở các lớp SAT, Scholastic Aptitude Tesnhằm cung cấp cho các học viên có nhu cầu đi du học Đại học tại Mỹ.

   

Ngoài ra, Trung tâm Ngoại ngữ  còn có các lớp SSAT, Secondary School Admission Test để trang bị kiến thức cho học viên để đi thi kỳ thi SSAT để vào các lớp Trung học hay cấp 3 tại Hòa Kỳ.

 

 

=> Đăng ký và ghi danh vui lòng liên hệ Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ A30.2

Điện thoại: 0633.834.045

Email: ttnn@dlu.edu.vn

 

Các tin khác