Thông Báo

Hội đồng Anh tổ chức thi IELTS tại Trường Đại học Đà lạt ngày 25/3/2017

Trường Đại học Đà Lạt phối hợp với Hội đồng Anh tổ chức thi IELTS, thông tin chi tiết như sau:

Thời gian thi: ngày 25/3/2017

Địa điểm: Trường Đại học Đà Lạt

Lệ phí: 4.950.000đ (bao gồm Lệ phí thi:  4.750.000đ; Phí phục vụ thi: 200.000đ )

Liên hệ số điện thoại:  0633.834.048 gặp cô Hải Yến, hoặc đến văn phòng Khoa ngoại ngữ, tòa nhà A7, trường Đại học Đà Lạt. (Để nhận hồ sơ đăng ký và nộp lệ phí thi)

Thời hạn đăng ký và nộp hồ sơ trước ngày 20/02/2017

Trân trọng thông báo./.

Các tin khác