Đào Tạo

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY

Trung tâm Ngoại ngữ có nhiệm vụ và đang thực hiện:


Các chương trình giảng dạy và thi ngoại ngữ sau được thực hiện liên tục và mở khi có đủ số học viên  phù hợp cho một lớp học ngoại ngữ hay tổ chức thi khoảng từ 20 đến 30 học viên/lớp.

a. Tiếng Anh cơ bản (General English): 
- Chứng chỉ  Quốc gia 
A, B, C

b. Tiếng Anh theo chuẩn Quốc tế - một tuần học 03 buổi:

-TOEIC  : 04 giai đoạn
+ Preparation
+ Foundation
+ Improvement
+ Enhancement 

-B1, B2, C1 Chuẩn Châu Âu: 03 giai đoạn
Preparation
Foundation 
Enhancement

-IELTS    : 04 giai đoạn 
Preparation
Foundation 
+ Improvement 
Enhancement

-TOEFL iBT:  04 giai đoạn
+ Beginning
+ Developing
+ Mastering
+ Sharpening

c. Ngoại ngữ quốc tế: Pháp, Nhật, Trung, Hàn… 

d. Các lớp theo nhu cầu: Giao tiếp, ngữ pháp 


Các tin khác