Thông Báo

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH B1 (GIAI ĐOẠN 1)

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH B1 (GIAI ĐOẠN 1)

​Trung tâm Ngoại ngữ trường Đại học Đà Lạt thông báo khai giảng lớp Tiếng Anh B1 (giai đoạn 1) vào ngày 12/09/2016.

Đăng ký và ghi danh vui lòng liên hệ Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ A30.2

Điện thoại: 0633.834.045

Các tin khác